เกี่ยวกับนักเขียน SLOTGENZ

Writer SLOTGEN

สุธีรา วิทยาคม

นักเขียนบทความที่มีประสบการณ์ด้านเกมสล็อต มากกว่า 5 ปี มีพื้นฐานในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง ทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันทำหน้าที่เขียนบทความในเว็บไซต์ SLOTGENZ.COM

การศึกษา

  • ปริญญาโท วิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยทุนเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ  2018 – 2020
  • ปริญญาตรี วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ 2014 – 2018

ทักษะ

  • เขียนเนื้อหาทางเทคนิค
  • การตรวจสอบและการแก้ไขเนื้อหา
  • การจัดการโปรเจค
  • การทำงานภายใต้แรงกดดัน
  • ทักษะการสื่อสารที่ดี
  • ความรู้ในเรื่อง SEO

บทความที่เขียน

logo2